Retur

Retur

När vi fått in er anmälan om retur så kommer vi kontakta Er för att, tillsammans med Er, bestämma upphämtningsdag. Kunden står för fraktkostnaden och har ansvar för upphämtning och att varan är korrekt emballerad och att varan är i fint skick. Varan skall vara TH Möbler tillhanda senast 14 dagar efter köpet.

När kunden ångrar sitt köp betalar TH Möbler tillbaka det belopp som kunden betalat för varan. På det belopp som återbetalas har TH Möbler dock rätt att dra av en summa som motsvarar den värdeminskning jämfört med varans ursprungsvärde om denna värdeminskning beror på att kunden har använt eller begagnat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa egenskaper och funktion.

Återbetalning sker senast inom 30 dagar från att returen lämnat kunden.

Vid retur återbetalas ej eventuella fraktkostnader.