Reklamation

Är er produkt skadad eller defekt? Anmäl detta till oss genom vårt reklamationsformulär som ni finner här. För att påskynda din reklamation är det en stor fördel om du har tagit bilder som du bifogar tillsammans med informationen om vad ni upplever att felet är med varan. En handläggare kommer sedan påbörja ert ärende och göra en bedömning innan ni blir kontaktad för eventuell lösning.

 

    Namn*
    Tel nr.:
    E-post*
    Order nr
    Meddelande